aktualności

08.04.2013 r.
BALBINA RAJCHERT NAJLEPSZA W POLSCE

Miło nam poinformować, że uczennica naszego Liceum BALBINA RAJCHERT zwyciężyła w 36. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego, zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. W finale olimpiady rywalizowało
53 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do pierwszego etapu olimpiady przystąpiło ponad 25 tys. uczniów z ponad 1000 szkół. Egzaminatorzy bardzo wysoko ocenili poziom wiedzy finalistów. Podczas finałowych zmagań uczniowie musieli rozwiązać test pisemny oraz zdać egzamin ustny, podczas którego poza znajomością języka sprawdzana była też wiedza z literatury krajów niemieckojęzycznych oraz znajomość kultury tych krajów.
Uczennicę do Olimpiady przygotowała Pani mgr Marta Gliszczyńska.
GRATULUJEMY !!!

11.09.2012 r.
Tematy Egzaminu Maturalnego z Języka Polskiego

Choć do Matury jeszcze daleko - uczniów klasy III LO zachęcamy do zapoznania sie z tematami ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

  pobierz

03.09.2012 r.
Inauguracja roku szkolnego 2012 - 2013

Pierwszy dzwonek, powitanie Dyrekcji, spotkanie z wychowawcą, czyli inauguracja nowego roku szkolnego 2012/2013.
Nowy Rok Szkolny rozpoczeliśmy w nowym budynku przy ulicy Sienkiewicza 9.

  

01.09.2012 r.
Wspomnień czar

Tegoroczne wakacje dla grupy uczniów z Katolickiego Gimnazjum i Liceum przebiegały pod hasłem "Bł. Jan Paweł II naucza jak Osiem Błogosławieństw może być drogą do świętości".
W dniach 16-21 lipca 2012 r. młodzież z placówek SPSK wzięła udział w wycieczce do Górzna. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili wiele ciekawych miejsc, m.in. Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy oraz Toruń. Zajęciom warsztatowym towarzyszyła refleksja dotycząca wiary i wytrwałości w niej. Szczególną taką chwilą była modlitwa we Włocławku na tamie w miejscu śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. Oprócz formacji duchowej był czas na wspólną zabawę, a niezapomnianych wrażeń dostarczyła młodzieży wyprawa kajakowa rzeką Wel.