Katolickie Gimnazjum SPSK

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatną naukę
 • uczestnictwo w programie "Szkoła bez przemocy"
 • przyjazny uczniowi proces edukacyjny
 • staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacyjnych
 • rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, matematyki i informatyki
 • bezpieczne środowisko szklone wolne od przemocy i agresji
 • system nauczania dwóch języków obcych
 • naukę w pracowniach bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • wymiany międzynarodowe
 • różne formy wychowania fizycznego
 • pomoc psychologiczną
 • kształcenie i wychowanie wspierające integralny rozwój ucznia

  SZKOŁA GWARANTUJE UCZNIOM
  proces edukacyjno wychowawczy, który:

 • prowadzi do rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, intelektualnym i duchowym
 • różnicuje wymagania uwzględniając uzdolnienia i zainteresowania uczniów
 • wspiera uczniów w procesie zdobywania wiedzy poprzez zapewnienie konsultacji indywidualnych z każdego przedmiotu
 • wymiany międzynarodowe - szkoły Stowarzyszenia prowadzą współpracę międzynarodową ze szkołami 15 państw europejskich

  KATOLICKI CHARAKTER SZKOŁY ZAPEWNIA

 • wsparcie w integralnym rozwoju własnej osobowości
 • uszanowanie oryginalności ucznia i niepowtarzalności jako osoby
 • dostrzeganie indywidualnych potrzeb
 • bezpieczne, przeniknięte duchem miłości i wolności środowisko szkolne
 • wychowanie patriotyczne, które cechuje szacunek do innych kultur i narodów
 • odkrywanie obecności Boga i jego działania w otaczającym świecie

 • SZKOŁA GWARANTUJE RODZICOM:

 • wsparcie w trudzie wychowania
 • specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną
 • życzliwą współpracę służącą dobru dziecka
 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców

  POSIADAMY PRAWA SZKOŁY PUBLICZNEJ
  ZAPRASZAMY