organ prowadzący

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, powstało 11 listopada 1990 r. (wpisane do rejestru stowarzyszeń 17.12.1990 r., nr KRS 0000044175) jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II "ku nowej Ewangelizacji". Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest katolicką organizacją oświatowo - wychowawczą, której charyzmat można zawrzeć w słowach "kształcimy, aby wychowywać". Stowarzyszenie czyni to przez zakładanie
i prowadzenie szkół na różnych etapach kształcenia oraz przedszkoli.
Każda szkoła zakładana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. W ciągu 20-letniej historii swojego istnienia Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich założyło i prowadzi 103 placówki oświatowe w 15 diecezjach (9 województwach). Prowadzenie szkół, w których celem, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, jest troska o integralny rozwój człowieka: nauczyciela i ucznia - to nasza odpowiedź na wezwanie Papieża Polaka. W 2000 roku - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - otrzymało za swoją dotychczasową działalność prestiżową nagrodę "Pro Publico Bono" w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską, w którym oceniane jest społeczne znaczenie podejmowanych działań, innowacyjność, wpływ na rozwój i konkurencyjność miejscowości, efektywność oraz przejrzystość wykorzystania środków społecznych. Ponadto Kapituła uwzględnia stabilność instytucjonalną danej organizacji, przestrzeganie etycznych metod w działaniu, a także jakość współpracy z administracją publiczną oraz innymi instytucjami.
  czytaj więcej na stronie SPSK