JAN PAWEŁ II NASZ PATRON

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.
Po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdża wraz z ojcem do Krakowa
i rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które w 1939 roku przerwa wybuch II Wojny Światowej. Był aktorem tajnego Teatru Rapsodycznego, pracował jako robotnik
w kamieniołomie i fabryce chemicznej.
W latach 1942-45 jako seminarzysta uczestniczył w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ. 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie od arcybiskupa Adama Sapiehy.
Studiował teologię w Rzymie, a po powrocie do kraju został wikariuszem w Niegowici i w Krakowie, potem prefektem
i duszpasterzem akademickim. W 1948 r. otrzymał stopień doktora, w 1953 r. habilitował się. W 1954 r., po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego UJ, rozpoczął wykłady z etyki filozoficznej na KUL-u. W 1958 r. Karol Wojtyła został krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 - arcybiskupem. Uczestniczył w soborze watykańskim II (1962-65). W 1967 r. otrzymał nominację kardynalską. 16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany Papieżem. Przybrał imię Jan Paweł II. Podczas inauguracji pontyfikatu wygłosił przesłanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". W marcu 1979 r. Jan Paweł II ogłosił "Redemptor hominis" (o Chrystusie - Odkupicielu człowieka), pierwszą w dziejach encyklikę poświęconą chrześcijańskiej antropologii.
13 maja 1981 r. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę - niemal cudem uniknął śmierci.
Z jego inicjatywy w Asyżu odbył się w 1986 r. Światowy Dzień Modlitw o Pokój, w którym uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich religii świata. Papież próbował w ten sposób zbliżyć też do siebie chrześcijan różnych wyznań.
Jako Papież apelował o pokój w Zatoce Perskiej i na Bałkanach, bronił uniwersalności praw człowieka i wzywał Narody Zjednoczone, by podjęły "ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju". W 1998 r. powstała trzynasta encyklika Jana Pawła II - "Fides et ratio" (Wiara i rozum). Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Papież dokonał rachunku sumienia Kościoła i prosił Boga o wybaczenie jego win. Odbył też historyczną wizytę do Ziemi Świętej - Jordanii, Betlejem, Jerozolimy.
Trudno jest podsumować 26 letni pontyfikat Jana Pawła II i wskazać w nim najważniejsze wydarzenia.
To przede wszystkim wielki człowiek obdarzony dużym poczuciem humoru, kapłan, wielbiciel Tatr, pielgrzym, myśliciel,
filozof, poeta. Jan Paweł II stał się symbolem Papieża-Polaka, którego wzoru i następcy długo trzeba by szukać.
Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie.

16 października 2005 roku na przewodnika uczniów Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego SPSK
w Piotrkowie Trybunalskim wybrano Jana Pawła II. W tym dniu odbyła się uroczysta Msza Św. przygotowana przez społeczność nauczycielską i uczniowską. Słowo Boże wygłosił ks. bp. Ireneusz Pękalski.